Westendorp Fysiotherapie

Algemene Voorwaarden

Behandeling

 • In geval van een verwijzing via huisarts of specialist dient bij de eerste afspraak de complete verwijzing te worden meegenomen.
 • Alle verzekeringsgegevens dienen te worden meegenomen.
 • Om hygiënische redenen dient de cliënt schoon te zijn voor de therapie en een handdoek mee te nemen. Er is een mogelijkheid om in de praktijk te douchen.
 • Cliënt is zelf verantwoordelijk om te controleren hoe hij of zij verzekerd is en welke kosten voor therapie vergoed worden. Westendorp Fysiotherapie probeert echter wel zoveel mogelijk het verzekeringsrecht te controleren voor u.
 • Eventuele kosten die niet meer door de zorgverzekeraar vergoed worden, worden door de cliënt zelf voldaan. De cliënt dient bij afzegging van de afspraak tenminste 24 uur van te voren af te bellen, anders worden hiervoor kosten in rekening gebracht.
 • Informatie, afbeeldingen, opgaven etc. verstrekt tijdens therapie dienen alleen als zodanig gebruikt te worden en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt te worden.

Algemeen

 • Westendorp Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en om het centrum.
 • Westendorp Fysiotherapie geeft bij niet tijdige betaling van de declaraties door de cliënt, de afwikkeling van de facturatie uit handen. Een ieder die naar
 • Fysiotherapie MedSupport komt, onderwerpt zich automatisch en onvoorwaardelijk aan de bepalingen van dit reglement.

Veiligheid

 • U dient zich te houden aan de instructies/aanwijzingen van de therapeut en/of bevoegd personeel bij het uitvoeren van oefeningen en/of bij het gebruik van apparatuur.
 • U dient gebruik van medicijnen die invloed kunnen hebben op uw fysieke gesteldheid tijdens het sporten of therapie altijd vooraf te melden.